I anledning den årlige Bransjerapporten til Teft (tidligere Mediabemanning) ble vår byråleder Tim Nilo intervjuet om hva som preget fjoråret, hva som blir viktig i 2019, og hvordan han tenker rundt folk og rekruttering. Dette intervjuet er gjengitt under.

 

Hva har vært den største utfordringen med 2018?

Det er to ting jeg ønsker å trekke frem som de største utfordringene med fjoråret. Det første dreier seg om å finne gode, komplementære kanaler og strategier for å demme opp for fallet i gjennomslagskraften og effekten av de tradisjonelle kanalene.

Isolert sett er eksempelvis TV fortsatt veldig effektivt, men utfordringen ligger i at vi hvert år når gjennom til færre mennesker enn det vi gjorde året før uten at vi nødvendigvis har knekt koden for hvordan vi kan ta i bruk egenskapene til TV i andre, og da spesielt digitale, kanaler. Det samme gjelder for DM.

Den andre utfordringen går på valg knyttet til bruk av teknologi og teknologipartnere.

Å navigere i jungelen av muligheter og tilbud knyttet til teknologi blir vanskeligere og vanskeligere, og vår oppgave er å sørge for at valgene som tas er de beste for kundene våre og at vi er eksperter på alle områdene.

Som en konsekvens av sistnevnte er også vridningen av kompetansekrav for folka våre en utfordring vi har jobbet aktivt med i 2018, noe som gjenspeiler seg i kandidatene vi nå rekrutterer og ansetter. 

 

Hva er din viktigste oppgave i 2019?

Den viktigste oppgaven i 2019 blir å posisjonere oss som en enda viktigere partner for kundene våre. Markedsføring er et virkemiddel for vekst og for å oppnå forretningsmål, og må regnes som en investering fremfor en kostnad. Som byrå må vi derfor være en forretningspartner for annonsørene vi jobber med, i tillegg til å levere melk og brød-tjenestene våre knyttet til mediekjøp og mediestrategi.

Når det kommer til den operative driften vil vi i 2019 være nødt til i enda større grad å ta automatisering av prosesser på alvor. Dette gjelder alt fra innsamling og aggregering av data, rapportering, mediekjøp og optimalisering, til massepersonalisering av det kreative budskapet. Sistnevnte krever at vi enda større grad evner å samarbeide med de som er ansvarlige for det kreative, enten dette er et annet reklamebyrå eller internt hos kunden.

 

Har dere sett noen konsekvenser av at markedsavdelingene ansetter spesialister selv blant deres kunder?

I likhet med resten av bransjen så ser også vi at flere kunder enn tidligere ansetter spesialister innenfor utvalgte fagfelt internt, og da spesielt knyttet til de prestasjonsbaserte mediekanalene. Utviklingen i markedet gjør at markedsføringen kommer tettere og tettere på kjøpsøyeblikket og at markedsføring og kundelojalitet i stor grad smelter sammen, og dermed blir mer forretningskritisk.

At annonsørene våre ønsker å styrke egen kompetanse på disse områdene synes jeg derfor er helt naturlig. Vår erfaring er at annonsørene som ansetter spesialister selv fortsatt ønsker, og trenger, en sterk sparringspartner på disse områdene, ettersom in-housemiljøene ofte er for små til at det blir et eget fagmiljø.

Vårt mål er å skape best mulig resultater for annonsørene vi jobber med, og om kjøpene gjøres av oss som byrå fremfor annonsøren selv er vi helt pragmatiske til så lenge dette er forankret i en god og riktig strategi.

Et område hvor vi derimot helt klart merker konsekvensene av dette er når det kommer til rekruttering av folk. At både annonsører, reklamebyråer og til en viss grad også mediene nå jakter de samme hodene gjør definitivt at konkurransen blant arbeidsgiverne tilspisser seg og fører til at vi alle må skjerpe oss. 

 

Hvordan skal/kan dere som mediebyrå markedsføre dere som attraktive arbeidsgivere ovenfor folk dere trenger å rekruttere i 2019?

Fordelen ved å jobbe i mediebyrå er definitivt tempoet, bredden i fagdisipliner som jobber sammen, og alle de ulike annonsørene og utfordringene man får anledning til å jobbe med.

Mediebyrå er også stedet for de som er komfortable med endring og å lære nye ting kontinuerlig, ettersom bransjen vår står midt i en akselererende teknologisk utvikling og en til dels dramatisk endring i mediekonsum som ikke ser ut til å stoppe med det første. Vi er helt nødt til å være i førersetet på alle disse områdene for å fortsatt være en viktig rådgiver og ressurs for kundene vi jobber med, og det krever bare mer og mer av oss som byråfolk.

For Zenith sin del er jeg opptatt av å kommunisere mulighetene det faktisk gir å bli en del av et fremoverlent utfordrermiljø i et stort system, og at ansvar ikke er noe man får, men noe man tar.

Jobben min er å sikre at folka våre får anledning til å bli den beste versjonen av seg sjæl i det tempoet som er riktig for dem.

I praksis betyr det mulighet for raskt avansement for de som legger ned innsatsen og har det i seg, samtidig som vi også tilrettelegger for at folk skal få prøvd seg innenfor ulike fagdisipliner for å tilegne seg mer bredde og erfaring.

Jeg er også veldig stolt av at Publicis og Zenith primært rekrutterer nye seniorstillinger internt, som er et bevis på at vi tar folka våre på alvor.

 

Relaterte nyheter